Daadkracht debiteuren

klanten die de facturen te laat betalen geven negatieve energie.